Xi măng Nghi Sơn

Cấu tạo sản phẩm gồm: Bên ngoài giấy Kraft được tráng ghép manh dệt PP, bên trong lồng 1 lớp giấy kraft. Hai đầu bao may nẹp giấy, chỉ may cotton. Bao được xôm lỗ thoát khí tốt, bao chứa 50 kg ximăng + 1.